Klavírne kurzy prof. Reného Adámka

V dňoch 20. a 21. novembra 2008 sa v koncertnej sále ZUŠ uskutočnili klavírne kurzy s lektorom prof. René Adámkom. Podujatie počas dvoch dní navštívilo takmer 80 pedagógov klavírnej hry pôsobiacich v základných umeleckých školách Stredoslovenského a Východoslovenského regiónu. Otvorené hodiny absolvovalo 10 žiakov v sólovej i štvorručnej hre. Profesionálny pedagogický a odborný pohľad lektora odľahčený často potrebnou dávkou humoru obohatil tak žiakov, ako aj pedagógov. Vzájomné konzultácie a výmena skúseností účastníkov znamenajú obohatenie a sú veľkou motiváciou pre ich každodennú pedagogickú činnosť. Naše podujatie sa stretlo s pozitívnym ohlasom a mnohí z prítomných pedagógov vyjadrili chuť stretávať sa pri podobných aktivitách pravidelne. p1010092p1010096p1010114 p1010147p1010131p1010125