Medzi Nebom a Zemou

výstava žiakov a učiteľov výtvarného odboru ZUŠ v Poprade Podtatranská knižnica – odd.umenia, Spišská Sobota 14.3.2008 Ina Dunajová Téma „Medzi Nebom a Zemou“ vytvára priestor snov, spirituality, tajomstiev, záhad – priestor pre pochopenie nepochopiteľného, priestor otázok, tušení, neznámych pocitov, priestor pre symbiózu duší, zvláštnych bytostí, zvierat a rastlín – mystický svet plný nedopovedaného… Anna Fedáková predstavuje žiacke práce vytvorené klasickými výtvarnými technikami. Využíva pritom rôznorodé materiály, ako sú maľba na sklo, na hodváb, na drevo. Taktiež prezentuje glazované keramické diela, textilné práce. Žiacke práce sú motivované egyptským umením, peknými medziľudskými vzťahmi, láskou k dieťaťu, k zvieratám i tajuplnými vecami vyskytujúcimi sa medzi nebom a zemou. Vekový rozdiel medzi jej žiakmi je veľký, pretože má mnoho detí v predškolskom veku (najmladšia žiačka má 4 roky). Sama sa prezentuje olejomaľbami na dreve, ktoré sú inšpirované rovnakými námetmi: egyptské umenie, láska k dieťaťu, láska k zvieratám. Veronika Károlyiová svojich žiakov vedie k tvorbe z nekonvenčným prístupom, pestuje v nich hľadačský princíp a kreativitu, využívajúc klasické i netradičné (aj syntetické) materiály a tvorivé postupy. V každom diele jej žiakov i v jej vlastných dielach sa ukrýva vážne zamyslenie, meditácia a filozofický náboj. Vlado Leštach predstavuje na výstave práce žiakov inšpirované zvukmi, ktoré skomponovali nemeckí vedci – zvukový inžinier a seizmológ. Zem každú chvíľu generuje otrasy, je v neustálom pohybe. Seizmológ zachytáva tento pohyb a zvukový inžinier – skladateľ – transformuje záznamy do zvukov, modifikuje ich a znovu spája. Vzniká seizmofonická skladba, ktorá vytvára pocity, nálady, predstavy a obrazy. Veselší je Orchester Medzi Nebom a Zemou a učiteľova plošná parafráza na tento keramický objekt, či inštaláciu. Je zobrazením čistej radosti a energie hudby, ktorá je mocnejšia ako gravitácia, je reflexiou na hudbu, v ktorej človek dosiahol najväčšiu dokonalosť a posun – vytvoril niečo, čo je možné charakterizovať iba ako VECI MEDZI NEBOM A ZEMOU. V rámci konceptov Leštach predstavuje dopravné značenie medzi nebom a zemou. Hrá sa zo zaužívanými symbolmi a jemnými zásahmi do existujúcich znakov mení ich pôvodný význam, posúva ich do dvojzmyselnosti, až mnohovýznamovosti. Rudo Rabatin Vo výtvarnej tvorbe sme vždy medzi nebom a zemou. Tak je to aj v živote človeka a v prírode. Tvorba každého človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný proces. Z tohto dôvodu úlohou výtvarného pedagóga je pomôcť svojmu žiakovi nájsť cestu a metódu tvorivo vyjadriť veci ukrývajúce sa v sebe samom, medzi nebom a zemou. Na výstave predstavuje práce žiakov, ktorým sa vo svojich obrazoch podarilo vzlietnuť do výšok alebo zostať pri zemi. Sú to námety mestských zákutí, obrazy prírody, štúdie hmyzu, rozprávkové príbehy a postavy mimozemšťanov. To všetko klasickou maliarskou technikou. Rudolf Rabatin sa inšpiroval prácou svojich žiakov a do výstavy prispel dvoma fantazijnými dielami, v ktorých s úsmevom porovnáva pozemskú a mimozemskú postavu.