Aktuality z hudobného odboru

14. marca 2007 sa v popradskej Redute uskutočnil koncert žiakov hudobného odboru. V sedemnástich programových vystúpeniach sa predstavili sólisti v hre na husliach, klavíri, trúbke, zobcovej flaute, violončele a gitare a komorné zostavy so skladbami rôznych žánrov a štýlových období. Zazneli skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Chopina, A. Dvořáka a viacerých súčasných autorov. 15. marca 2007 sa v Košiciach uskutočnila regionálna súťaž vo štvorručnej hre na klavíri. Škola mala v tejto súťaži zastúpenie vo dvoch kategóriách. V 3. kategórii do 15 rokov súťažili sestry Katka a Mirka Vartášové z triedy Mgr. Andrey Nemcovej. Predstavili sa so skladbami Ph. E. Bacha a K. Guya a umiestnili sa v bronzovom pásme. Vo 4. kategórii sa predstavila dvojica Zuzana Slavkovská a Eva Kukurová z triedy Evy Karhútovej so skladbami A. Dvořáka a M. Nováka. Dievčatá sa umiestnili na 2. mieste. Žiaci z klavírnej triedy pani Janky Piklerovej sa predstavili svojim rodičom na triednom koncerte dňa 22. marca 2007 27. marca 2007 o 17.30 v Redute sa uskutočnil triedny koncert žiakov Mgr. Andrey Nemcovej 28. marca 2007 o 17.30 sa v sále Reduty uskutočnil verejný žiacky koncert. 31. marca 2007 sa v Kežmarku uskutočnila súťaž Mladý violončelista Slovenska 2007. Žiačky z triedy učiteľky Márie Radušovskej získali v tejto súťaži cenné umiestnenia: Michaela Gabčová, 3.ročník, získala 3. miesto v 2. kategórii za prednesené skladby M. Nováka, K. Davydova, G. Martiniho a Júlia Lučivjanská, 5.ročník, získala 3. miesto v 5. kategórii za skladby A. Vivaldiho, B. Dobrodinského a M. Nováka. Klavírny sprievod robila Mgr. Andrea Nemcová. 25. -27. apríla 2007 sa uskutočnil Detský hudobný festival Jána Cikkera v Banskej Bystrici, v rámci ktorého na celoslovenskej klavírnej súťaži sa zúčastnili žiaci našej školy a umiestnili sa takto: Strieborné pásmo – Andrea Valčuhová,1. kategória z triedy E. Málikovej; Adam Brutovský, 4. kategória z triedy P.Dankovej. Bronzové pásmo – Roman Uhlár, 4. kategória z triedy A. Nemcovej; Paula Smolcová, 4. kategória z triedy E. Málikovej. 10. mája 2007 o 17.30 hod. sa uskutočnil v Popradskej Redute rodinný koncert žiakov, rodičov a učiteľov z našej školy.