Sláčikový orchester

Hra na sláčikových nástrojoch umožňuje žiakom hrať nielen sólové skladby, ale príťažlivá je najmä spoločná hra v súboroch a orchestroch. Počas viac ako šesťdesiatročnej existencie školy sa kládol dôraz na spoločné muzicírovanie. Už so vznikom školy v roku 1952 sformoval prvý riaditeľ F. Ascher zo žiakov sláčikového oddelenia prvý orchester, ktorý mal 28 členov. O ich hráčskej kvalite svedčí fakt, že ešte v máji toho istého roku sa zúčastnili krajskej súťaže v Košiciach, kde získali 2. miesto. Orchester potom účinkoval pri rôznych slávnostných príležitostiach, koncertoch a súťažiach. Orchester sa predstavoval aj ako sprievodné teleso. Neskôr sa dirigentom orchestra stal ďalší z riaditeľov školy Jiří Vejr. S úbytkom pedagógov husľovej hry poklesol aj počet žiakov a činnosť orchestra koncom šesťdesiatych rokov na dlhšiu dobu zanikla.

V roku 1996 sformoval učiteľ Ján Štafura nový žiacky orchester. Bol zároveň aj dirigentom a upravovateľom skladieb. Orchester účinkoval pri rôznych slávnostiach v meste, na školských a výchovných koncertoch a napríklad v roku 1997 sa predstavil na koncerte v Zakopanom. V roku 2002 prevzali vedenie orchestra pedagógovia Vojtech Klempár a Ľubomír Husár. Orchester mal v tom čase 25 členov a úspešne pokračoval v činnosti až do roku 2008. V septembri 2011 vznikol súčasný husľový orchester, ktorý zostavila Bc. Terézia Novotná zo žiakov svojej husľovej triedy. Jeho prvé verejné vystúpenie sa uskutočnilo už o niekoľko mesiacov, 18. decembra 2011 v Evanjelickom kostole v Poprade – Veľkej, kde bol hosťom ekumenického programu Posolstvo Vianoc. Prvý samostatný program s názvom Tereza a jej deti bol uvedený 24. 03. 2011 v Tatranskej galérii. Odvtedy sa uskutočnilo mnoho vystúpení v rámci slávnostných koncertov školy, ale aj samostatných koncertných programov.husl.orch.koncert 25.05.-2014 Orchester vystúpil na PHJ v roku 2005