Slová k výstave Black & White

Na tohtoročnej výstave vystavujeme diela žiakov a učiteľov školy úmyselne limitované čiernou a bielou farbou. Boli sme zvedaví ako dopadne tvorba, v ktorej si určíme farebné obmedzenie. Výsledok vidíme na výstave – je prekvapujúci a napriek vžitým symbolikám dvoch farieb veľmi pozitívny. Práce na výstave a fotodokumentácia z realizovaného performance predstavujú široké možnosti vo výtvarno-technických postupoch, ale aj v druhoch a metódach tvorby. Piati pedagógovia (Mgr.Art.Anna Fedáková, Mgr.Veronika Károlyiová, PaedDr. Rudolf Rabatin, Ina Dunajová a Vladislav Leštach) približne s 300 žiakmi vytvorili stovky prác, z ktorých reprezentatívny výber je vystavený do konca marca 2007 v priestoroch umenovedného oddelenia Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote. Vystavené sú koláže, fotografie, plastiky, objekty z papiera, vosku, sádry, syntetických materiálov, použitá bola digitálna grafika, monotýpie, klasický linoryt, kresba plameňom, ceruzou tušom, maľba pastelmi, temperou, akrylmi atď. Tematické okruhy tvorby boli taktiež v širokom rozsahu. Zaujímavo pôsobia čierno-biele mandaly, šachovnica, portréty, ruky a gestá. Osobitnou kapitolou sú čierno-biele príbehy dvojpólové nielen vo farbách, ale aj v myšlienkach a sujetoch. Medzi výtvormi sú vizuálne zachytávania zvukov, pocitov a nálad, hry a experimenty s dvoma farbami a ich odtieňmi. Veľmi prínosná bola výtvarná akcia – performance, ktorá sa síce uskutočnila 8. októbra 2006 na štvordňovom tvorivom pobyte pedagógov a žiakov, ale je zdokumentovaná fotograficky a dobre zapadá do výstavy. Jej cieľom bolo vyvolať vizuálne oživenie, precitnutie, pozornosť k farbám vo svojom okolí. Cieľ sa naplnil, a nielen u žiakov. Dôležitosť akú majú farby okolo nás si vo všednom živote ani neuvedomujeme. Aj také farby, akými sú čierna a biela, poskytujú tvorcom neohraničené možnosti a spôsobujú radosť (alebo aj zlosť ?) všetkým, ktorí sa vedia dívať na svet otvorenými očami. Vyvrcholením bola vernisáž výstavy, na ktorej sa zúčastnilo do 100 návštevníkov a zvedavcov. V hudobnom programe 9. marca 2007 o 17. h. zaznela skladba s priliehavým názvom „Feeling“, ktorú na trúbke zahral Štefan Bašista, žiak Ľubomíra Felbera s klavírnym doprovodom od Mgr. Andrey Nemcovej. Z literárno-dramatického odboru našej školy vystúpili žiaci Mgr. Zuzany Krupkovej s pantomimickou kreáciou, ktorá taktiež reagovala ideovo i vizuálne na čiernu a bielu farbu. Vydarilo sa dobré podujatie, ktoré spojilo nielen tvorcov a záujemcov o umenie, ale aj odlišné umelecké médiá: výtvarné – hudobné – pohybové. Zachytenie zvukov a pocitov Čierno-biele príbehy Šachovnica a priestorovo-grafické pozvánky Trubkár a klavíristka - Feeling Vernisáž s pantomimou Planetárium a experimenty Ďalšie fotografie Text a foto: Rudolf Rabatin