Literárno-dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor prijme do 1. ročníka deti vo veku 9 – 10 rokov, ktoré majú rady divadlo, hry, pohyb. Vyučovanie je vo štvrtok od 14.30 do 16. hod. Okrem prezuviek si nezabudnite zobrať svoju fantáziu (každý musí mať vlastnú). Maximálny počet detí je 7. Teší sa na ne Zuzana Krupková. Na výchovnom koncerte 19.12.2006 Na výchovnom koncerte 19.12.2006 Na výchovnom koncerte 19.12.2006 Zuzana Krupková – učiteľka Literárno-dramatického odboru (LDO) je aj skvelou moderátorkou. Na fotografiách sú ukážky z výchovného koncertu (19.12.2006), ktorý vtipne moderovala so svojou žiačkou.