Tanečné štúdio SUPER

Mladé a úspešné Tanečné štúdio Super pracuje pod vedením tanečného pedagóga Jozefa Solusa a spolupracuje so Základnou umeleckou školou v Poprade od septembra 2005. Venuje sa výchove a príprave tanečníkov so špecializáciou na spoločenský tanec. Tento odbor navštevujú deti, ktoré už od predškolského a mladšieho školského veku získavajú predovšetkým základy komplexnej tanečnej techniky a kultúry pohybu. Neskôr sa oboznamujú so základmi jednotlivých druhov tancov podľa presne spracovanej metodiky a postupne nadobúdajú zručnosti s cieľom osvojiť si celkový harmonický a estetický pohybový prejav. Tanečné štúdio Super pravidelne prezentuje výsledky svojej činnosti prostredníctvom rôznych vystúpení a programov pre verejnosť, alebo súťaží a podujatí organizovaných Slovenským zväzom tanečného športu, či už jednotlivých tanečných párov, družstiev, alebo formácií. Na ich konte napriek krátkej existencii sú viaceré skvelé výsledky z Majstrovstiev Slovenska v štandardných i latinsko-amerických tancoch, v ich kombinácii, v súťaži družstiev i v súťažiach plesových choreografií. Viac na www.studiosuper.sk .