Popradský detský zbor

Pozrite si fotografie zboru Popradský detský zbor patrí od roku 1976 k najznámejším a najúspešnejším detským speváckym zborom na Slovensku. Získal množstvo vynikajúcich ocenení na domácich i medzinárodných súťažiach a festivaloch počnúc rokom 1984 (1. cena na Európskej súťaži v Taliansku) až do súčasného obdobia: Bratislavské hudobné slávnosti (1992, 1993,1998), Festivaly EUROPA CANTAT Halle (Nemecko 1996, 2005), Komló (Maďarsko 1997, 2003), Wolfenbüttel (Nemecko 1999, 2005), Usedom (Nemecko 2000, 2008), zbor koncertoval vo Vatikáne (1994), na EXPO 2000 v Hannoveri, pravidelne účinkuje na významných kultúrnych , štátnych a spoločenských podujatiach na Slovensku. Koncerty zboru odzneli v deviatich krajinách Európy. Zbor dlhodobo spolupracuje so slovenskými hudobnými skladateľmi a uvádza premiéry ich diel (Hrušovský, Novák, Hatrík, Bodnár, atď.) Výsledkom dlhodobej spolupráce so Štátnym komorným orchestrom Žilina (Slovak Sinfonietta) boli úspešné vianočné koncerty, koncerty na BHS a nahrávky CD (Vianočné koledy, World evergreens, Ave Mária), spoupracoval aj so Štátnou filharmóniou Košice pri uvedení Vianočnej omše N. Bodnára. V roku 2005 realizoval úspešné koncerty na medzinárodných festivaloch EUROPA CANTAT v máji a v septembri v Nemecku, doma na festivale Musica Nobilis, na súťažnom festivale Mládež spieva v Prievidzi získal 1. cenu v kategórii vyspelých zborov a cenu Slovenského hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladieb slovenských autorov. Najvyššie ocenenie z Prievidze si zbor priniesol aj v roku 2007. V máji 2006 absolvoval mimoriadne úspešné koncertné turné vo Fínsku, najprv na VAASA CHOIR FESTIVAL a potom v Helsinkách, kde záverečný koncert v Hlavnej helsinskej katedrále usporiadalo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Fínsku. V októbri 2006 si zbor slávnostným koncertom pripomenul 30. výročie svojho vzniku. V roku 2008 absolvoval dva zahraničné festivaly: v Královohradecké zborové dni a festival v nemeckom Usedome. Počas činnosti zboru to boli ešte mnohé ďalšie koncerty, vystúpenia, festivaly,prehliadky, worshopy, na ktorých členovia zboru získavali nielen cenné skúsenosti, ale i priateľstvá a krásne celoživotné zážitky. Meno zboru sa spája predovšetkým s osobnosťou Dr. Jozefa Búdu, zakladateľa a dlhoročného dirigenta, ktorý pri zbore aktívne stál plných 32 rokov, až do 13. novembra 2008, kedy sa s nami navždy rozlúčil. Neskôr sa na poste dirigentov vystriedali niekoľkí dirigenti, ktorí sa snažili o kontinuitu a zároveň priniesli vlastný štýl a spôsob práce. Od januára do júna 2009 to bol Mgr. Karol Kevický, ktorý s deťmi naštudoval a so žilinským ŠKO uviedol Suchoňov cyklus Varila Myšička kašičku, zvíťazil na festivale Mládež spieva a pripravil nezabudnuteľný prázdninový zborový koncert v Poprade, alebo Mgr. Eva Karhútová, manažérka a dirigentka zborovej prípravky, ktorá okrem iných úspešných vystúpení pripravila v októbri 2011 spomienkový koncert pripomínajúci 35. výročie vzniku zboru. Zároveň odovzdala štafetu novej dirigentke Blanke Richnavskej, DiS. art, ktorá vedie zbor v súčasnosti . Za úspechmi zboru stoja aj jeho spolupracovníci, či už hlasoví pedagógovia, alebo korepetítori, za všetkých treba spomenúť najmä Mgr. Perlu Dankovú, ako najdlhšie pôsobiacu korepetítorku, ktorá bola pri naštudovaní mnohých premiérových diel, ale aj Mgr. Luciu Maľákovú a Ladislava Ďateľa. Pozrite si fotografie zboru