55. výročie vzniku školy je spojené s hudobným odborom

V tomto roku 2007 sa naša škola dožíva 55. výročia vzniku. Pri bilancovaní činnosti hudobného odboru pozorujeme veľkú aktivitu žiakov a ich pedagógov. Tento umelecký odbor charakterizuje zanietenie pedagógov pre svoju prácu. Žiakom sa venujú individuálne, čo prináša veľa zaujímavých situácií, starostí a radosti. Svojim zverencom vštepujú zmysel pre precíznu prácu, trpezlivosť, muzikalitu a vzťah k hudobnému umeniu. Dôkazom je bohatá koncertná činnosť, početné vystúpenia žiakov na rôznych spoločenských podujatiach v Poprade a okolí, výchovné vystúpenia pre základné školy a pod. Od svojho vzniku sa hudobný odbor prezentuje na súťažiach regionálneho, celoslovenského, ale aj medzinárodného charakteru. Žiaci pravidelne prinášajú zo súťaži v komornej, sólovej a orchestrálnej hre ocenenia a diplomy z popredných umiestnení. Základná umelecká škola v Poprade je zároveň organizátorkou Medzinárodnej akordeónovej súťaže (MAS), ktorá má už dlhoročnú tradíciu a záujem o túto súťaž prejavuje stále viac záujemcov. Mnohých absolventov hudobného odboru (65) škola pripravila na profesionálnu kariéru v oblasti umenia alebo umeleckého školstva. K známym osobnostiam patria napríklad: I. Pažítková, J. Galovič, Q. Hölbling, V. Rusó, E. Kiapešová, J. Klaudová, A. Warchalová, atď. Niektorí z nich sa po ďalších štúdiách vrátili do svojej školy ako pedagógovia: V. Pribišová, E. Máliková, J. Balogová, J. Plaček,, Ľ. Felber, E. Karhútová, K. Kočišová, P. Danková, S. Balogová, M. Šabla, A. Nemcová. Foto: R. Rabatin (archív ZUŠ)