Dychový orchester

Orchester zakladal Ľubomír Felber so svojimi kolegami bývalej ĽŠU Ľubomírom Chládekom a Mgr. Jánom Plačekom. Založeniu predchádzala individuálna príprava v jednotlivých triedach. V školskom roku 1985/86 pristúpilo vedenie školy s vtedajšou riaditeľkou Mgr. Annou Gordiakovou k hľadaniu možnosti pre založenie orchestra. Podnietili to trvalé dobré výsledky vo výučbe dychového odboru školy. Tieto výsledky si vyžadovali motivovať žiakov pre kolektívnu hru a predstavitelia mesta Poprad vtedy založenie detského orchestra pri bývalej ĽŠU podporovalo. V roku 1985 za pomoci odboru školstva – ONV v Poprade zakúpili hudobné nástroje a členovia orchestra sa po prvý krát predstavili popradskej verejnosti v januári 1986. Od tohto roku orchester pravidelne koncertoval na „Novoročných prijatiach detí a mládeže“, na oslavách MDD, koncertoch pre obyvateľov Popradu a jeho okolia. Od júna 1987 pravidelne organizuje výchovné koncerty pre žiakov ZŠ. Na týchto koncertoch sa detskí poslucháči zoznamovali s úlohou a funkciou jednotlivých nástrojov, sekcií, repertoárom i nezastupiteľnou úlohou dirigenta. Koncerty sa stretávali s kladným ohlasom žiakov i učiteľov. Február 1989 znamenal pre orchester prvé významné ocenenie v podobe 1. miesta na okresnej súťaži detských dychových orchestrov. Zabezpečil si tak postup do krajskej súťaže, ktorá sa konala v marci 1989 v Košiciach. Zo zúčastnených 6 orchestrov v tejto kategórii získal náš orchester pod taktovkou Ľubomíra Felbera 2. miesto a tak sa orchester dostal do povedomia východoslovenského kraja. V júni toho istého roku sa orchester prvý krát zúčastnil okresnej prehliadky dychových hudieb, ktorá sa konala v Kežmarku. Od školského roka 1991 orchester pracuje pod vedením Ľubomíra Felbera a Jána Štafuru. Činnosť orchestra sa sústreďuje hlavne na výchovné koncerty pre ZŠ v Poprade a vo Svite. V júni 1993 sa orchester prezentoval na Podtatranskom festivale dychových hudieb vo Svite. V tom istom mesiaci koncertovali členovia orchestra na Zemplínskej Šírave v Michalovciach a okolí. V septembri 1994 – účasť na okresnej prehliadke DH v Matejovciach. Prvý zahraničný zájazd tohto telesa sa uskutočnil v poľskom Zakopanom v máji 1995. Žiaci predviedli svoje umenie v „Muzycznej škole“, kde vďačných poslucháčov zaujal repertoár a jeho interpretácia. S vydareným repertoárom sa v júni toho istého roku prezentoval na Podtatranskom festivale DH vo Svite. V tomto roku si orchester pripomenul 10. výročie založenia a pri tej príležitosti sa uskutočnil verejný koncert. Na vysokú úroveň tohto koncertu si priatelia dychovej hudby v okrese spomínajú dodnes. Pre nezhody s bývalým vedením školy orchester v školskom roku 1995/96 orchester nefungoval. Pod staro-novým vedením v školskom roku 1996/97 opäť orchester účinkuje na výchovných a verejných koncertoch, pri oslavách mesta a festivaloch dychových hudieb. V rámci Svetového roka Slovákov 1997 toto teleso úspešne reprezentovalo v maďarskom Tótkomlósi, v kúpeľnom meste Gyula a v Sarvaši. V máji na festivale ZUŠ predstavili svoje umenie malí umelci v Banskej Bystrici. V školskom roku 1998/99 začal s dirigentmi Ľubomírom Felberom a Jánom Štafurom spolupracovať Peter Kovalčík. V júni 1999 si zopakovali koncertné turné na Zemplínskej Šírave, v Michalovciach a okolí. V závere školského roka sa zúčastnili na 8. ročníku DH vo Svite. Koncom školského roka 1999/2000 jeden z dirigentov tohto telesa pán Ján Štafura odchádza do dôchodku. Za 10 ročné pôsobenie vo funkcii dirigenta v tomto telese a hlavne za aranžérsku prácu a úpravu skladieb pre tento orchester mu patrí veľká vďaka. Pod taktovkou Ľubomíra Felbera a Petra Kovalčíka sa v máji 2000 úspešne prezentuje orchester na prehliadke dychových orchestrov východoslovenského regiónu „Tariányiho Prešov“. 11. mája 2001 sa členovia orchestra predstavili pri príležitosti 15. výročia založenia tohto telesa v spoločnom koncerte s Dychovou hudbou Popradčanka, ktorá si v tomto roku pripomenula 5. výročie založenia. Aj keď väčšina súčasnej mládeže dáva prednosť inému žánru hudby, môže sa toto teleso pochváliť tým, že mnohí z jeho bývalých členov sa i naďalej profesionálne venujú hudbe ako absolventi alebo študenti konzervatórií a VŠMU. Napríklad: Martin Kelečéni, Zuzana Svitanová, Miloslav Suchomel, Dušan Bajtoš, Jarmila Pitoňáková, Juraj Parížek, František Budzák, Zuzana Karhútová, Gabriel Bies, Romana Ambrózyová, Pavol Vnenčák a tohto roku prijatý na Konzervatórium v Košiciach Matúš Miženko. V repertoári orchestra od vzniku odznelo vyše 80 skladieb a členovia orchestra predstavili svoje umenie na vyše 130. koncertoch. navštívte fotoalbum z histórie Dychového orchestra pri ZUŠ v Poprade