Aktuality zo školy - najnovšie články

Vysvedčenie… →

Oznamujeme žiakom a rodičom, že vysvedčenia vydávame 30. júna 2016 (vo štvrtok) v čase od 09:30 do 13:30.  Nevyzdvihnuté vysvedčenia (napr. z dôvodu dovolenky a pod.) si žiaci budú môcť prevziať u riaditeľky školy, alebo na sekretariáte ZUŠ. Všetkým prajeme veselé prázdniny, veľa oddychu a pekných zážitkov! Kolektív ZUŠ  [viac…]

Absolventi 2016… →

 [viac…]

Hudobný odbor

Spoločný koncert popra… →

V záverečnom koncerte XXXX. Popradskej hudobnej jari sa predstavili žiaci a pedagógovia troch popradských základných umeleckých škôl. Pozrite si reportáž  na TV Poprad  [viac…]

Talentové skúšky...… →

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 13. – 15. júna... [viac…]

Výtvarný odbor

O výstave Milujem Slove… →

Na vernisáži výstavy Milujem Slovensko v utorok 1. marca 2016 koncertoval žiacky komorný sláčikový orchester pod vedením Terézie Novotnej. Zahral dve skladby Eugena Suchoňa.... [viac…]

Výstava MILUJEM SLOVENS… →

Pozývame vás na ďalšiu prezentáciu z tvorby žiakov výtvarného odboru. Na výstave uvidíte najlepšie diela s veľmi pestrou tematikou zamerané na všetko čo na Slovensku... [viac…]

 

Tanečný odbor

2% na podporu aktivít Z… →

Milí rodičia a priaznivci školy, aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť o poukázaní 2% z vašich daní našej ZUŠ. Každoročne nám prostriedky získané touto formou pomáhajú... [viac…]

Zlatá nedeľa s Poprads… →

Tradícia Popradského detského zboru uskutočniť predvianočný koncert na “Zlatú nedeľu” trvá už mnoho rokov. Zbor si na tieto koncerty v poslednom období našiel... [viac…]

Lierárno-dramatický odbor

Talentové skúšky… →

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 13. – 15. júna... [viac…]

2% na podporu aktivít Z… →

Milí rodičia a priaznivci školy, aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť o poukázaní 2% z vašich daní našej ZUŠ. Každoročne nám prostriedky získané touto formou pomáhajú... [viac…]