Aktuality zo školy - najnovšie články

Laureát súťaže Banskoštiavnické kladivká… →

V Banskej Štiavnici sa v dňoch 3. – 4. mája 2017 konal 2. ročník súťaže v sólovej hre na klavíri Banskoštiavnické kladivká. Naši klaviristi si počínali veľmi úspešne. Róbert Hruška, ktorého vedie Mgr. Eva Karhútová súťažil v 5. kategórii, kde získal umiestnenie v zlatom pásme. Získal však aj titul Laureát súťaže.... [viac…]

Tereza a jej deti v Mexiku… →

Členovia husľového orchestra Tereza a jej deti v dňoch od 18. apríla do  3. mája 2017 absolvovali koncertné turné po Mexiku. Tento nezvyčajný projekt zrealizovala vedúca orchestra Terézia Novotná, ktorá k spolupráci prizvala aj niekoľko ďalších huslistov zo slovenských základných umeleckých škôl a tak pod názvom Teresa i... [viac…]

Hudobný odbor

Laureát súťaže Bansk… →

V Banskej Štiavnici sa v dňoch 3. – 4. mája 2017 konal 2. ročník súťaže v sólovej hre na klavíri Banskoštiavnické kladivká. Naši klaviristi si počínali veľmi... [viac…]

Tereza a jej deti v Mexi… →

Členovia husľového orchestra Tereza a jej deti v dňoch od 18. apríla do  3. mája 2017 absolvovali koncertné turné po Mexiku. Tento nezvyčajný projekt zrealizovala vedúca... [viac…]

Výtvarný odbor

Naši vo výtvarnej sú… →

V Prešove bola dňa 9. marca 2017 vyhodnotená súťaž Vesmír očami detí. V kategórii žiakov 1. – 4. ročníka boli medzi piatimi najlepšie ocenenými prácami tri práce... [viac…]

Talentové skúšky… →

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 13. – 14. júna... [viac…]

 

Tanečný odbor

Tanečníci na víťazne… →

Žiačky tanečného súboru Love Movement pod vedením Lívie Baselidesovej si v uplynulých týždňoch  z viacerých súťaží priniesli najvyššie ocenenia. Choreografia s názvom... [viac…]

Talentové skúšky… →

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 13. – 14. júna... [viac…]

Lierárno-dramatický odbor

Talentové skúšky… →

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 13. – 14. júna... [viac…]

Súbor Šťastlivec úsp… →

Na XXV. ročníku Podtatranského súťažného festivalu neprofesionálneho divadla Divadelná Šuňava 2017, ktorý sa konal v dňoch 3. a 4. marca 2017 sa predstavil súbor Šťastlivec.... [viac…]