Hudobný odbor

Rozvrh hodín Hudobnej náuky na šk. r. 2021 / 2022 v pries →

Rozvrh hodín Hudobnej náuky v Dome kultúry na šk. rok 2021 / 2022 Vážení rodičia, milí naši žiaci! Pozývame Vás na zápis do skupín na hodiny Hudobnej náuky (HN) v priestoroch Domu kultúry. Zápis na HN prebieha od 2.9 – 10.9.2021 v triedach HN v čase 13.00 – 17.00. Prípravné štúdium, 1. a 2. ročník budú mať vyučovanie u pani uč. Mgr. Zuzany Krupkovej (1. poschodie) starší žiaci budú mať vyučovanie na 2. poschodí v triede č. 346 s pani uč. Mgr. Valériou Endreszovou. (2. poschodie) pre 1. ročník starších žiakov je prirpavená piatková hodina... [viac…]

Všetky články z hudobného odboru →

Výtvarný odbor

Začína školský rok 2021/22 →

Vitajte opäť v škole! Vo štvrtok 2. septembra 2021 o 14:00 hodine v koncertnej sále otvoríme školský rok 2021/22 pre novo prijatých žiakov. Ich zadelenie k triednym učiteľom bude zverejnené na  informačných miestach v priestoroch ZUŠ. Zápis žiakov a ich zadeľovanie do skupín a rozvrhov bude prebiehať od 2. do 10. septembra 2021, každý deň v čase od 13:00 do 17:00 hodiny. V prípade voľných miest môžeme  ešte prijať záujemcov o štúdium vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Pri vstupe do všetkých priestorov ZUŠ  vrátane elokovaných pracovísk... [viac…]

Všetky články z výtvarného odboru →

Tanečný odbor

Začína školský rok 2021/22 →

Vitajte opäť v škole! Vo štvrtok 2. septembra 2021 o 14:00 hodine v koncertnej sále otvoríme školský rok 2021/22 pre novo prijatých žiakov. Ich zadelenie k triednym učiteľom bude zverejnené na  informačných miestach v priestoroch ZUŠ. Zápis žiakov a ich zadeľovanie do skupín a rozvrhov bude prebiehať od 2. do 10. septembra 2021, každý deň v čase od 13:00 do 17:00 hodiny. V prípade voľných miest môžeme  ešte prijať záujemcov o štúdium vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Pri vstupe do všetkých priestorov ZUŠ  vrátane elokovaných pracovísk... [viac…]

Všetky články z tanečného odboru →

Literárno-dramatický odbor

Začína školský rok 2021/22 →

Vitajte opäť v škole! Vo štvrtok 2. septembra 2021 o 14:00 hodine v koncertnej sále otvoríme školský rok 2021/22 pre novo prijatých žiakov. Ich zadelenie k triednym učiteľom bude zverejnené na  informačných miestach v priestoroch ZUŠ. Zápis žiakov a ich zadeľovanie do skupín a rozvrhov bude prebiehať od 2. do 10. septembra 2021, každý deň v čase od 13:00 do 17:00 hodiny. V prípade voľných miest môžeme  ešte prijať záujemcov o štúdium vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Pri vstupe do všetkých priestorov ZUŠ  vrátane elokovaných pracovísk... [viac…]

Všetky články z literárno-dramatického odboru →

Pozvánky a oznamy

Rozvrh hodín Hudobnej náuky na šk. r. 2021 / 2022 v priestoroch Domu kul →

Rozvrh hodín Hudobnej náuky v Dome kultúry na šk. rok 2021 / 2022 Vážení rodičia, milí naši žiaci! Pozývame Vás na zápis do skupín na hodiny Hudobnej náuky (HN) v priestoroch Domu kultúry. Zápis na HN prebieha od 2.9 – 10.9.2021 v triedach HN v čase 13.00 – 17.00. Prípravné štúdium, 1. a 2. ročník budú mať vyučovanie u pani uč. Mgr. Zuzany Krupkovej (1. poschodie) starší žiaci budú mať vyučovanie na 2. poschodí v triede č. 346 s pani uč. Mgr. Valériou Endreszovou. (2. poschodie) pre 1. ročník starších žiakov je prirpavená piatková hodina... [viac…]

Začína školský rok 2021/22 →

Vitajte opäť v škole! Vo štvrtok 2. septembra 2021 o 14:00 hodine v koncertnej sále otvoríme školský rok 2021/22 pre novo prijatých žiakov. Ich zadelenie k triednym učiteľom bude zverejnené na  informačných miestach v priestoroch ZUŠ. Zápis žiakov a ich zadeľovanie do skupín a rozvrhov bude prebiehať od 2. do 10. septembra 2021, každý deň v čase od 13:00 do 17:00 hodiny. V prípade voľných miest môžeme  ešte prijať záujemcov o štúdium vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Pri vstupe do všetkých priestorov ZUŠ  vrátane elokovaných pracovísk... [viac…]

Venujte nám 2%

Stiahnite si "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" (formát PDF)