Aktuality zo školy - najnovšie články

Plenárna schôdza OZ Umenie ako dar… →

Pozývame vás na plenárnu schôdzu rodičovského združenia – OZ Umenie ako dar, ktorá sa bude konať v utorok 17. 10. o 17:00 v koncertnej sále školy (Dom kultúry 2. posch.). Zároveň žiadame rodičov, ktorí by sa chceli zapojiť do práce v rade OZ Umenie ako dar, aby sa prihlásili osobne, telefonicky, alebo mailom u triedneho učiteľa... [viac…]

Jesenná výstava ABSOLVENTI 2017… →

Pozývame Vás na prehliadku tvorby absolventov výtvarného odboru. Ide o reinštaláciu existujúcej úspešnej výstavy v priestoroch umenovedného oddelenia Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote.    [viac…]

Hudobný odbor

Plenárna schôdza OZ Um… →

Pozývame vás na plenárnu schôdzu rodičovského združenia – OZ Umenie ako dar, ktorá sa bude konať v utorok 17. 10. o 17:00 v koncertnej sále školy (Dom kultúry 2. posch.). Zároveň... [viac…]

Popradský zbor pozýva.… →

Popradský detský zbor a jeho hostia pozývajú všetkých priaznivcov zborového spevu na koncert, ktorý bude  v sobotu 30. septembra 2017 o 17:30 v Gréckokatolíckom chráme Sv.... [viac…]

Výtvarný odbor

Plenárna schôdza OZ Um… →

Pozývame vás na plenárnu schôdzu rodičovského združenia – OZ Umenie ako dar, ktorá sa bude konať v utorok 17. 10. o 17:00 v koncertnej sále školy (Dom kultúry 2. posch.). Zároveň... [viac…]

Jesenná výstava ABSOLV… →

Pozývame Vás na prehliadku tvorby absolventov výtvarného odboru. Ide o reinštaláciu existujúcej úspešnej výstavy v priestoroch umenovedného oddelenia Podtatranskej knižnice... [viac…]

 

Tanečný odbor

Plenárna schôdza OZ Um… →

Pozývame vás na plenárnu schôdzu rodičovského združenia – OZ Umenie ako dar, ktorá sa bude konať v utorok 17. 10. o 17:00 v koncertnej sále školy (Dom kultúry 2. posch.). Zároveň... [viac…]

Úspechy nášho tanečn… →

Ešte na začiatku prázdnin v dňoch 30. 06. – 02. 07. 2017 sa v Budapešti konali Majstrovstvá Európy v rôznych kategóriách scénického tanca. Úspešná choreografia... [viac…]

Lierárno-dramatický odbor

Plenárna schôdza OZ Um… →

Pozývame vás na plenárnu schôdzu rodičovského združenia – OZ Umenie ako dar, ktorá sa bude konať v utorok 17. 10. o 17:00 v koncertnej sále školy (Dom kultúry 2. posch.). Zároveň... [viac…]

Talentovky… →

Ten kto nestihol, alebo prehliadol jarný termín zápisu do ZUŠ, má šancu prísť 04.  – 08. septembra 2017 v čase od 14:00 do 17:00 hod.do Domu kultúry a prihlásiť sa... [viac…]