Aktuality zo školy - najnovšie články

Talentové skúšky… →

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 13. – 15. júna 2016 v čase od 14: 00 do 17:00 hodiny v Dome kultúry. Prijímame talentované deti predškolského veku od 5 rokov do prípravného štúdia, žiakov školského veku... [viac…]

Pripravujeme oslavu 40. výročia založenia Popradského detského zboru… →

Milí priaznivci a bývalí členovia Popradského detského zboru! Už onedlho si pripomenieme neuveriteľných 40 rokov od založenia jedného z najvýznamnejších slovenských detských zborov. Chceme toto krásne výročie osláviť spolu s vami, preto vás srdečne pozývame na slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční 4. júna 2016 o 17:30... [viac…]

Hudobný odbor

Spoločný koncert popra… →

V záverečnom koncerte XXXX. Popradskej hudobnej jari sa predstavili žiaci a pedagógovia troch popradských základných umeleckých škôl. Pozrite si reportáž  na TV Poprad  [viac…]

Talentové skúšky...… →

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 13. – 15. júna... [viac…]

Výtvarný odbor

O výstave Milujem Slove… →

Na vernisáži výstavy Milujem Slovensko v utorok 1. marca 2016 koncertoval žiacky komorný sláčikový orchester pod vedením Terézie Novotnej. Zahral dve skladby Eugena Suchoňa.... [viac…]

Výstava MILUJEM SLOVENS… →

Pozývame vás na ďalšiu prezentáciu z tvorby žiakov výtvarného odboru. Na výstave uvidíte najlepšie diela s veľmi pestrou tematikou zamerané na všetko čo na Slovensku... [viac…]

 

Tanečný odbor

2% na podporu aktivít Z… →

Milí rodičia a priaznivci školy, aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť o poukázaní 2% z vašich daní našej ZUŠ. Každoročne nám prostriedky získané touto formou pomáhajú... [viac…]

Zlatá nedeľa s Poprads… →

Tradícia Popradského detského zboru uskutočniť predvianočný koncert na “Zlatú nedeľu” trvá už mnoho rokov. Zbor si na tieto koncerty v poslednom období našiel... [viac…]

Lierárno-dramatický odbor

Talentové skúšky… →

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 13. – 15. júna... [viac…]

2% na podporu aktivít Z… →

Milí rodičia a priaznivci školy, aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť o poukázaní 2% z vašich daní našej ZUŠ. Každoročne nám prostriedky získané touto formou pomáhajú... [viac…]