Aktuality zo školy - najnovšie články

Otvorenie školského roka 2017/18 a zápis žiakov… →

Školský rok 2017/18 v našej ZUŠ oficiálne začína v pondelok 04. septembra 2017 o 14:00 hodine. Zápis a zadeľovanie žiakov do tried bude v týždni od 04. do 08. septembra 2017 od 14:00 do 17:00 hodiny. Stretnutie žiakov s triednymi učiteľmi na elokovanom pracovisku v ZŠ s MŠ vo Veľkej bude v stredu 06. septembra 2017 od 12:00 do 16:00... [viac…]

Talentovky… →

Ten kto nestihol, alebo prehliadol jarný termín zápisu do ZUŠ, má šancu prísť 04.  – 08. septembra 2017 v čase od 14:00 do 17:00 hod.do Domu kultúry a prihlásiť sa do štúdia výtvarného, tanečného, alebo literárno-dramatického odboru. Niekoľko voľných miest je ešte v hudobnom odbore (dychové nástroje, akordeón, spev,... [viac…]

Hudobný odbor

Otvorenie školského ro… →

Školský rok 2017/18 v našej ZUŠ oficiálne začína v pondelok 04. septembra 2017 o 14:00 hodine. Zápis a zadeľovanie žiakov do tried bude v týždni od 04. do 08. septembra... [viac…]

Talentovky...… →

Ten kto nestihol, alebo prehliadol jarný termín zápisu do ZUŠ, má šancu prísť 04.  – 08. septembra 2017 v čase od 14:00 do 17:00 hod.do Domu kultúry a prihlásiť sa... [viac…]

Výtvarný odbor

Otvorenie školského ro… →

Školský rok 2017/18 v našej ZUŠ oficiálne začína v pondelok 04. septembra 2017 o 14:00 hodine. Zápis a zadeľovanie žiakov do tried bude v týždni od 04. do 08. septembra... [viac…]

Talentovky… →

Ten kto nestihol, alebo prehliadol jarný termín zápisu do ZUŠ, má šancu prísť 04.  – 08. septembra 2017 v čase od 14:00 do 17:00 hod.do Domu kultúry a prihlásiť sa... [viac…]

 

Tanečný odbor

Otvorenie školského ro… →

Školský rok 2017/18 v našej ZUŠ oficiálne začína v pondelok 04. septembra 2017 o 14:00 hodine. Zápis a zadeľovanie žiakov do tried bude v týždni od 04. do 08. septembra... [viac…]

Talentovky… →

Ten kto nestihol, alebo prehliadol jarný termín zápisu do ZUŠ, má šancu prísť 04.  – 08. septembra 2017 v čase od 14:00 do 17:00 hod.do Domu kultúry a prihlásiť sa... [viac…]

Lierárno-dramatický odbor

Otvorenie školského ro… →

Školský rok 2017/18 v našej ZUŠ oficiálne začína v pondelok 04. septembra 2017 o 14:00 hodine. Zápis a zadeľovanie žiakov do tried bude v týždni od 04. do 08. septembra... [viac…]

Talentovky… →

Ten kto nestihol, alebo prehliadol jarný termín zápisu do ZUŠ, má šancu prísť 04.  – 08. septembra 2017 v čase od 14:00 do 17:00 hod.do Domu kultúry a prihlásiť sa... [viac…]