Aktuality zo školy - najnovšie články

Školský rok 2016/17… →

Otvorenie školského roka 2016/17 a prvé stretnutie so žiakmi bude v pondelok 5. septembra 2016 o 14:00 hodine v koncertnej sále ZUŠ.  Zápis a zadeľovanie žiakov do rozvrhov bude v týždni od 05. do 09. septembra vždy v čase od 14:00 do 17:00 hodiny. Tešíme sa na stretnutie s Vami!  [viac…]

9. ročník Medzinárodnej akordeónovej súťaže… →

9. ročník Medzinárodnej akordeónovej súťaže sa bude konať 16. – 18. novembra 2016. Hudobným hosťom podujatia bude Mika Väyrynen (Fínsko). Propozície 2016 – slov. Propozície 2016 – angl. Prihláška sólisti Prihláška súbory SCHERZINO  [viac…]

Hudobný odbor

Spoločný koncert popra… →

V záverečnom koncerte XXXX. Popradskej hudobnej jari sa predstavili žiaci a pedagógovia troch popradských základných umeleckých škôl. Pozrite si reportáž  na TV Poprad  [viac…]

Talentové skúšky...… →

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 13. – 15. júna... [viac…]

Výtvarný odbor

Talentové skúšky… →

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 13. – 15. júna... [viac…]

O výstave Milujem Slove… →

Na vernisáži výstavy Milujem Slovensko v utorok 1. marca 2016 koncertoval žiacky komorný sláčikový orchester pod vedením Terézie Novotnej. Zahral dve skladby Eugena Suchoňa.... [viac…]

 

Tanečný odbor

Talentové skúšky… →

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 13. – 15. júna... [viac…]

2% na podporu aktivít Z… →

Milí rodičia a priaznivci školy, aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť o poukázaní 2% z vašich daní našej ZUŠ. Každoročne nám prostriedky získané touto formou pomáhajú... [viac…]

Lierárno-dramatický odbor

Talentové skúšky… →

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 13. – 15. júna... [viac…]

2% na podporu aktivít Z… →

Milí rodičia a priaznivci školy, aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť o poukázaní 2% z vašich daní našej ZUŠ. Každoročne nám prostriedky získané touto formou pomáhajú... [viac…]