Aktuality zo školy - najnovšie články

Talentovky… →

Ten kto nestihol, alebo prehliadol májový termín zápisu do ZUŠ, má šancu prísť 13., alebo 14. júna 2017 do Domu kultúry a prihlásiť sa do štúdia niektorého zo štyroch odborov. Tešíme sa na vás! !  [viac…]

Podujatia ABSOLVENTOV 2017… →

Práve teraz začalo obdobie, v ktorom pripravujeme žiakov – absolventov na záverečné účinkovanie v škole. Už v pondelok 29. mája 2017 sa v Dome kultúry Poprad predstavil Tanečný odbor Symbiózou tanca. Ďalšie podujatia pripravujeme a už dnes srdečne pozývame do Domu kultúry v Poprade. V tomto školskom roku predstavujeme 62... [viac…]

Hudobný odbor

Talentovky...… →

Ten kto nestihol, alebo prehliadol májový termín zápisu do ZUŠ, má šancu prísť 13., alebo 14. júna 2017 do Domu kultúry a prihlásiť sa do štúdia niektorého zo štyroch... [viac…]

Speváci uspeli na súť… →

Na speváckej súťaži Moyzesov slávik, ktorá sa konala v Prešove sa 11. mája 2017 sa zúčastnili žiaci speváckej triedy Dariny Šurinovej DiS. art. Ich účasť bola úspešná,... [viac…]

Výtvarný odbor

Talentovky… →

Ten kto nestihol, alebo prehliadol májový termín zápisu do ZUŠ, má šancu prísť 13., alebo 14. júna 2017 do Domu kultúry a prihlásiť sa do štúdia niektorého zo štyroch... [viac…]

Naši vo výtvarnej sú… →

V Prešove bola dňa 9. marca 2017 vyhodnotená súťaž Vesmír očami detí. V kategórii žiakov 1. – 4. ročníka boli medzi piatimi najlepšie ocenenými prácami tri práce... [viac…]

 

Tanečný odbor

Talentovky… →

Ten kto nestihol, alebo prehliadol májový termín zápisu do ZUŠ, má šancu prísť 13., alebo 14. júna 2017 do Domu kultúry a prihlásiť sa do štúdia niektorého zo štyroch... [viac…]

Pozvánka na Symbiózu t… →

 [viac…]

Lierárno-dramatický odbor

Talentovky… →

Ten kto nestihol, alebo prehliadol májový termín zápisu do ZUŠ, má šancu prísť 13., alebo 14. júna 2017 do Domu kultúry a prihlásiť sa do štúdia niektorého zo štyroch... [viac…]

Talentové skúšky… →

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 13. – 14. júna... [viac…]