Aktuality zo školy - najnovšie články

Naši vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí… →

V Prešove bola dňa 9. marca 2017 vyhodnotená súťaž Vesmír očami detí. V kategórii žiakov 1. – 4. ročníka boli medzi piatimi najlepšie ocenenými prácami tri práce našich žiakov: Jakub Veštúr – Vesmírny labirint (pedagóg: Ina Dunajová) Lea Šóšová – Vesmírna Mágia (pedagóg: Ina Dunajová) Marko Šeleng –... [viac…]

Talentové skúšky… →

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 18. – 19. mája 2017 v čase od 14: 00 do 17:00 hodiny v Dome kultúry. Prijímame talentované deti predškolského veku od 5 rokov do prípravného štúdia, žiakov školského veku... [viac…]

Hudobný odbor

Talentové skúšky...… →

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 18. – 19. mája... [viac…]

Klaviristi súťažili n… →

V dňoch 6. – 7. apríla sa v Trnave konal už 17. ročník  súťaže v sólovej hre na klavíri Schneiderova Trnava. Na tejto obľúbenej súťaži sa žiaci našej školy... [viac…]

Výtvarný odbor

Naši vo výtvarnej sú… →

V Prešove bola dňa 9. marca 2017 vyhodnotená súťaž Vesmír očami detí. V kategórii žiakov 1. – 4. ročníka boli medzi piatimi najlepšie ocenenými prácami tri práce... [viac…]

Talentové skúšky… →

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 18. – 19. mája... [viac…]

 

Tanečný odbor

Talentové skúšky… →

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 18. – 19. mája... [viac…]

Úspešní tanečníci… →

Tanečná skupina Love Movement úspešne odštartovala súťažnú sezónu. Na festivale Deň tanca vo Svite, ktorý sa konal v dňoch 15. – 17. marca 2017 sa choreografia Stratená... [viac…]

Lierárno-dramatický odbor

Talentové skúšky… →

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 18. – 19. mája... [viac…]

Súbor Šťastlivec úsp… →

Na XXV. ročníku Podtatranského súťažného festivalu neprofesionálneho divadla Divadelná Šuňava 2017, ktorý sa konal v dňoch 3. a 4. marca 2017 sa predstavil súbor Šťastlivec.... [viac…]