Aktuality zo školy - najnovšie články

Rodičovské združenie… →

Rada rodičov pri Základnej umeleckej škole vás pozýva na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 20. októbra 2016 o 17:30 hodine v koncertnej sále ZUŠ. Radi medzi sebou privítame ochotných rodičov, ktorí by sa chceli podieľať na činnosti združenia a stať sa členmi výboru. Svoj záujem môžete... [viac…]

Milujem Slovensko II.… →

 [viac…]

Hudobný odbor

Rodičovské združenie.… →

Rada rodičov pri Základnej umeleckej škole vás pozýva na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 20. októbra 2016 o 17:30 hodine v koncertnej... [viac…]

Spoločný koncert popra… →

V záverečnom koncerte XXXX. Popradskej hudobnej jari sa predstavili žiaci a pedagógovia troch popradských základných umeleckých škôl. Pozrite si reportáž  na TV Poprad  [viac…]

Výtvarný odbor

Milujem Slovensko II.… →

 [viac…]

Talentové skúšky… →

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 13. – 15. júna... [viac…]

 

Tanečný odbor

Rodičovské združenie… →

Rada rodičov pri Základnej umeleckej škole vás pozýva na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 20. októbra 2016 o 17:30 hodine v koncertnej... [viac…]

Talentové skúšky… →

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 13. – 15. júna... [viac…]

Lierárno-dramatický odbor

Rodičovské združenie… →

Rada rodičov pri Základnej umeleckej škole vás pozýva na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 20. októbra 2016 o 17:30 hodine v koncertnej... [viac…]

Talentové skúšky… →

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 13. – 15. júna... [viac…]