Aktuality zo školy - najnovšie články

Jesenná výstava ABSOLVENTI 2017… →

Pozývame Vás na prehliadku tvorby absolventov výtvarného odboru. Ide o reinštaláciu existujúcej úspešnej výstavy v priestoroch umenovedného oddelenia Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote.    [viac…]

Popradský zbor pozýva… →

Popradský detský zbor a jeho hostia pozývajú všetkých priaznivcov zborového spevu na koncert, ktorý bude v sobotu 30. septembra 2017 o 17:30 v Gréckokatolíckom chráme Sv. apoštolov Petra a Pavla v Poprade. V programe sa predstaví prípravný spevácky zbor Popradčatá, naši hostia z Českej republiky – spevácky zbor Červánek... [viac…]

Hudobný odbor

Popradský zbor pozýva.… →

Popradský detský zbor a jeho hostia pozývajú všetkých priaznivcov zborového spevu na koncert, ktorý bude v sobotu 30. septembra 2017 o 17:30 v Gréckokatolíckom chráme Sv.... [viac…]

Naša Akordeónová osla… →

Pozrite si reportáž z otváracieho koncertu 35. Popradskej hudobnej jesene, ktorým sme si spolu s našimi hosťami z Českej republiky pripomenuli 20. výročie založenia Akordeónového... [viac…]

Výtvarný odbor

Jesenná výstava ABSOLV… →

Pozývame Vás na prehliadku tvorby absolventov výtvarného odboru. Ide o reinštaláciu existujúcej úspešnej výstavy v priestoroch umenovedného oddelenia Podtatranskej knižnice... [viac…]

Talentovky… →

Ten kto nestihol, alebo prehliadol jarný termín zápisu do ZUŠ, má šancu prísť 04. – 08. septembra 2017 v čase od 14:00 do 17:00 hod.do Domu kultúry a prihlásiť sa... [viac…]

 

Tanečný odbor

Úspechy nášho tanečn… →

Ešte na začiatku prázdnin v dňoch 30. 06. – 02. 07. 2017 sa v Budapešti konali Majstrovstvá Európy v rôznych kategóriách scénického tanca. Úspešná choreografia... [viac…]

Talentovky… →

Ten kto nestihol, alebo prehliadol jarný termín zápisu do ZUŠ, má šancu prísť 04. – 08. septembra 2017 v čase od 14:00 do 17:00 hod.do Domu kultúry a prihlásiť sa... [viac…]

Lierárno-dramatický odbor

Talentovky… →

Ten kto nestihol, alebo prehliadol jarný termín zápisu do ZUŠ, má šancu prísť 04. – 08. septembra 2017 v čase od 14:00 do 17:00 hod.do Domu kultúry a prihlásiť sa... [viac…]

Talentové skúšky… →

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 13. – 14. júna... [viac…]