Hudobný odbor

Obnovenie vyučovania od 10. 05. 2021 →

S radosťou oznamujeme, že od pondelka 10. mája 2021  sa v našej ZUŠ obnovuje vyučovanie v plnom rozsahu.  Pre žiakov platia rozvrhy hodín z obdobia prezenčného vyučovania, alebo rozvrhy hodín dohodnuté s triednym učiteľom. Žiaci a zákonní zástupcovia sa preukazujú čestným prehlásením o bezinfekčnosti  – tlačivo TU        [viac…]

Všetky články z hudobného odboru →

Výtvarný odbor

Moja planéta – môj domov →

Pre pedagógov a žiakov výtvarného odboru poskytuje príroda neustálu a silnú umeleckú inšpiráciu.  Čoraz viac si však musíme uvedomovať, aký význam má príroda pre náš život a aké dôležité je starať sa a chrániť  ju. Túto tému zvolili pedagógovia  pre školskú súťaž Moja planéta – môj domov, ktorú vyhlásili pri príležitosti Dňa Zeme (22. apríla). Najlepšie práce získali ocenenia v troch kategóriách: kategória – 1. miesto: Martin Baloga, 2. miesto: Nataša Reľovská, 3. miesto: Baranislav Bolcár kategória – 1. miesto: Emma Gavulová,... [viac…]

Všetky články z výtvarného odboru →

Tanečný odbor

Obnovenie vyučovania od 10. 05. 2021 →

S radosťou oznamujeme, že od pondelka 10. mája 2021  sa v našej ZUŠ obnovuje vyučovanie v plnom rozsahu.  Pre žiakov platia rozvrhy hodín z obdobia prezenčného vyučovania, alebo rozvrhy hodín dohodnuté s triednym učiteľom. Žiaci a zákonní zástupcovia sa preukazujú čestným prehlásením o bezinfekčnosti  – tlačivo TU        [viac…]

Všetky články z tanečného odboru →

Literárno-dramatický odbor

Obnovenie vyučovania od 10. 05. 2021 →

S radosťou oznamujeme, že od pondelka 10. mája 2021  sa v našej ZUŠ obnovuje vyučovanie v plnom rozsahu.  Pre žiakov platia rozvrhy hodín z obdobia prezenčného vyučovania, alebo rozvrhy hodín dohodnuté s triednym učiteľom. Žiaci a zákonní zástupcovia sa preukazujú čestným prehlásením o bezinfekčnosti  – tlačivo TU        [viac…]

Všetky články z literárno-dramatického odboru →

Pozvánky a oznamy

Obnovenie vyučovania od 10. 05. 2021 →

S radosťou oznamujeme, že od pondelka 10. mája 2021  sa v našej ZUŠ obnovuje vyučovanie v plnom rozsahu.  Pre žiakov platia rozvrhy hodín z obdobia prezenčného vyučovania, alebo rozvrhy hodín dohodnuté s triednym učiteľom. Žiaci a zákonní zástupcovia sa preukazujú čestným prehlásením o bezinfekčnosti  – tlačivo TU        [viac…]

Moja planéta – môj domov →

Pre pedagógov a žiakov výtvarného odboru poskytuje príroda neustálu a silnú umeleckú inšpiráciu.  Čoraz viac si však musíme uvedomovať, aký význam má príroda pre náš život a aké dôležité je starať sa a chrániť  ju. Túto tému zvolili pedagógovia  pre školskú súťaž Moja planéta – môj domov, ktorú vyhlásili pri príležitosti Dňa Zeme (22. apríla). Najlepšie práce získali ocenenia v troch kategóriách: kategória – 1. miesto: Martin Baloga, 2. miesto: Nataša Reľovská, 3. miesto: Baranislav Bolcár kategória – 1. miesto: Emma Gavulová,... [viac…]

Venujte nám 2%

Stiahnite si "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" (formát PDF)